viacarpatia.pl

viacarpatia.pl

Drogi

Drogi

Drogi

Pierwsze, od czego powinniśmy tutaj wyjść to zwłaszcza ogólna charakterystyka tego, co zalicza się do współczesnej definicji słowa droga. Niby każdy wie, co to za element infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji, ale jednak możliwości w sferze rozmaitości dróg jest cała masa. Zacznijmy od tego, że przejdziemy do krótkiego objaśnienia. Oficjalnie za drogę uznaje się taką trasę, która stanowi nic innego jak specyficznie i celowo wydzielony pod względem budowlanym pas terenu, który zbudowany jest z takich elementów składowych jak pobocze, chodnik, alejka, jezdnia, trasa dla pieszych czyli ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa.

Do tego dochodzą takie elementy jak nierzadko torowisko przeznaczone dla pojazdów szynowych a także pas zieleni oraz miejsce postojowe wydzielone dla ruchu czy to pieszego, czy też dla zmotoryzowanych. Jest w obrębie drogowym także charakterystyczny rodzaj specjalnych przejść dla pędzenia zwierząt. W zakresie definicji to już wszystko, a teraz rozważmy, jakiego typu drogi w ogóle współcześnie występują. Można mówić między innymi o takich jej kategoriach jak droga główna, droga jednojezdniowa czy jednokierunkowa, wielojezdniowa, dwukierunkowa, publiczna, wewnętrzna, gruntowa, twarda, kołowa, lotnicza, wodna, rowerowa, kolejowa, powiatowa, wojewódzka, krajowa, ekspresowa, gminna.

Artykuł napisany przez: