viacarpatia.pl

viacarpatia.pl

Obiekty mostowe

Obiekty mostowe

Obiekty mostowe

Wydziela się także bardzo szeroki wachlarz rozmaitych konstrukcji zwanych mostami. W tym zakresie mowa między innymi o takich budowlach jak mosty kolejowe, a więc takie, które prowadzone są przez trasę kolejową. Następny rodzaj to mosty drogowe, a więc takie, które mają na celu prowadzenie komunikacji samochodowej, a więc co za tym idzie rozładowanie ruchu samochodowego.

Następna kategoria mostów obejmuje mosty wodne czyli inaczej akwedukty. Są to odpowiednio wyprofilowane konstrukcje mostowe, jakie mają prowadzić przez jakiś zbiornik wodny, na przykład kanał wodny. Mowa tu też o prowadzeniu danego mostu przez strumień wody. Nieco inaczej prezentują się pod względem lokalizacji mosty przemysłowe. Ten rodzaj budowli mostowych określa się mianem mostów przeładunkowych oraz inaczej suwnic. Nie zapominajmy też o mniejszych gabarytowo konstrukcjach, ale jakże potrzebnych dla ułatwienia mieszkańcom konkretnych terenów codzienne życie i przemieszczanie się w obrębie danej miejscowości. Mianowicie mowa tu o kładkach pieszych, jakie jak wskazuje na to samo nazewnictwo ich są stworzone dla ruchu pieszego. Jeszcze inny rodzaj podziału i klasyfikacji obiektów mostowych wynika natomiast przede wszystkim z charakteru ustroju nośnego owych obiektów stanowiących przedmiot niniejszego artykułu.

Obiekty mostowe

Na tej podstawie warto wspomnieć o dwóch charakterystycznych, zupełnie podstawowych i najistotniejszych rodzajach, a mianowicie stałych mostach oraz mostach ruchomych. W obrębie tych drugich typów konstrukcji mostowych wydziela się silne zróżnicowanie i na tejże podstawie widnieje katalog kilku odmian mostów ruchomych. Do popularnych obiektów tej kategorii zalicza się na przykład mosty obrotowe, ale też przesuwne, klapowe oraz podnoszone. Inny podział obejmuje natomiast obiekty mostowe pod względem materiału wytwórczego. I tu wydziela się na przykład bardzo popularne, bowiem jako pierwsze wykonywane – mosty drewniane.

Kolejny aspekt to mosty masywne na przykład betonowe, żelbetowe, sprężone, kamienne czy też ceglane. Na pewno pod względem ciężaru tychże elementów konstrukcyjnych będą mosty masywne dużo okazalsze i przez to ich określenie. Warto też mieć na względzie fakt, że skoro mosty masywne są dużo cięższe, to automatycznie okazują się one także bardziej wytrzymałe, solidniejsze i mocniejsze, więc siłą rzeczy lepsze są konstrukcyjnie niż obiekty drewniane. Jeszcze inna podgrupa w tej klasyfikacji obiektów mostowych obejmuje mosty metalowe, jakie też mają wyraźny podział na trzy podkategorie, a mianowicie żelazne, żeliwne i stalowe. Biorąc pod uwagę zastosowane konstrukcyjnie w mostach rozwiązania, warto wspomnieć o podziale mostów pod względem tworzywa, z jakiego są wykonane i na tej podstawie wydziela się w dziedzinie infrastruktury mostowej na przykład mostu ze stalowymi przęsłami bądź też na filarach wykonywanych z cegły.

Na tejże podstawie warto także wyszczególnić mosty przykładowo stalowo-ceglane. Patrząc natomiast na to, ile jest charakterystycznych w konstrukcji mostu przęseł, wyróżnia się obiekty jednoprzęsłowe, dwuprzęsłowe oraz wieloprzęsłowe. Jeszcze co innego to podział na konstrukcje pomostowe takie jak mosty skrzynkowe, mosty belkowe, mosty płytowe oraz łukowe, kratowe czy też sklepione. Ze względu na to, jak przęsła są podpierane mowa o mostach wspornikowych, mostach łukowych, mostach wiszących, mostach wolnopodpartych oraz mostach wantowych. Jeszcze co innego to mosty o przęsłach stałych a także konstrukcje z przęsłami ruchowymi. I tak w tej ostatniej kategorii również wydziela się stosowny podział na mosty uchylne, mosty przetaczane oraz mosty zwodzone i obrotowe.

Artykuł napisany przez: